Výukové materiály (projekt TAČR)

Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách (TL02000195)

Základní informace o projektu jsou k dispozici na této stránce.

Projekt získal od Technologické agentury ČR nejlepší hodnocení.


Hlavní výstupy

Soubor specializovaných map pro střední školySoubor specializovaných map pro střední školy

Metodika výuky politické geografie ve všeobecném vzděláváníMetodika výuky politické geografie ve všeobecném vzdělávání

Metodika byla certifikována Národním pedagogickým institutem České republiky

dne 19. 11. 2021 pod č. j. NPICR-182/2021/32-12.

Webové stránky Politická geografie: metodika gymnaziální výuky


Webové stránky Politická geografie: metodika gymnaziální výuky

Web s výstupy projektu v přehledné a interaktivní formě a s dalšími aktualizovanými

materiály do výuky na adrese https://www.geografienasbavi.cz/politicka-geografie


Mapové listy v maximálním rozlišení

Téma 1: Geopolitické problémy


Téma 1: Geopolitické problémy

Téma 2: Evropská integrace


Téma 2: Evropská integrace

Téma 3: Mezinárodní integrace


Téma 3: Mezinárodní integrace

Téma 4: Ohniska napětí a konflikty


Téma 4: Ohniska napětí a konflikty

Téma 5: Migrace


Téma 5: Migrace

Téma 6: Nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj


Téma 6: Nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj

Téma 7: Lidská práva


Téma 7: Lidská práva

Téma 8: Politické rozhodování


Téma 8: Politické rozhodování

Seznam literatury a odborné texty k mapovým listům jsou součástí Souboru specializovaných map (viz výše).


Map sheets in English

Theme 1: Geopolitics


Theme 1: Geopolitics

Theme 2: European Integration


Theme 2: European Integration

Theme 3: International Integration


Theme 3: International Integration

Theme 4: Regions of Tensions and Conflicts


Theme 4: Regions of Tensions and Conflicts

Theme 5: Migration


Theme 5: Migration

Theme 6: Unequal Economic and Social Development


Theme 6: Unequal Economic and Social Development

Theme 7: Human Rights


Theme 7: Human Rights

Theme 8: Political Decision-making


Theme 8: Political Decision-making

References for map sheets in EnglishReferences for map sheets in English


Další materiály

Propagační leták projektu TAČRPropagační leták projektu TAČR

Poster z 27. středoevropské geografické konference „(Výuka) regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ“. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 17. října 2019.Poster z 27. středoevropské geografické konference „(Výuka) regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ“. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 17. října 2019

Prezentace se souhrnnými informacemi o projektu z Dnů geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26. listopadu 2020.


Prezentace se souhrnnými informacemi o projektu z Dnů geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26. listopadu 2020

Poster z IGU-CGE Conference 2021 „Making Connections: Cooperation and Networking in Geographical Education". Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 10.-13. srpna 2021Poster z IGU-CGE Conference 2021 „Making Connections: Cooperation and Networking in Geographical Education". Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 10.-13. srpna 2021Poslední změna: 25. červenec 2022 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Faculty of Science, Charles University

Albertov 6, 128 43 Praha 2

Česko/Czechia


administrátor obsahu: David Hána

šablona webových stránek: Rektorát UK


Jak k nám