Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie

Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL) je etablovaným výzkumným týmem na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hlavním cílem vědecké i pedagogické práce týmu je zkoumat, diskutovat a prezentovat různorodá témata politické a regionální geografie na odlišných a vzájemně propojených měřítkových úrovních – globální, evropské, národní, regionální i lokální. Členové centra garantují výuku politicko-geografických předmětů v bakalářkém, magisterském i doktorském studijním programu Politická a regionální geografie. Výsledky své práce publikují v prestižních odborných i popularizačních časopisech a na mezinárodních konferencích. Své poznatky prezentují také v médiích a pravidelně se účastní akcí zaměřených na vzdělávání a popularizaci geografie.


Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 2038/6

128 43 Praha 2

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2


Jak k nám